Menu

Návštěvní řád plovárny Hranice

Vstupenkový systém

Pro návštěvníky bazénové haly a sauny je vstupní systém řešen samoobslužnými turnikety a   mechanickou brankou pro imobilní občany s náramkovými  čipy. Po zaplacení vstupného pro určitou službu je zákazník přes čipový systém vpuštěn  jen služby, kterou uhradil. V případě, že je   zaplněna maximální hodinová  kapacita, návštěvníci nebudou vpuštěni do doby uvolnění kapacity. (Blokace pokladny pro danou službu).  

Čas v bazénové hale je měřen od vstupu do bazénové haly. V případě překročení návštěvního času je zákazník povinen uhradit doplatek za využitou službu. Doplatky cen jsou pevně stanoveny v závislosti na časových údajích vedených v programovém vybavení pokladen.

Pokladny

Pokladny jsou umístěny ve vstupní hale v počtu 2 kusů. Zajišťují prodej vstupenky – bezkontaktní ČIP (karta nebo náramek). U pokladen jsou 2 turnikety pro vstup/výstup a 1 mechanická branka pro imobilní občany.

Šatní skříňky

Návštěvníci mají k dispozici šatní skříňky, které se uzamykají/odemykají  náramkovými čipy. Po jejich použití při odchodu žádáme návštěvníky, aby nechávali skříňky otevřené.

VSTUP DO BAZÉNU JE POVOLEN POUZE V PLAVKÁCH NEBO V PLAVECKÉM ÚBORU

Vhodným  plaveckým úborem se rozumí plavky z nesavého přiléhavého materiálu nebo volné šortky z nesavého materiálu s délkou max. do půli stehen a bez jakýchkoliv kovových doplňků a ozdob.

 • děti do 1 roku nemají do bazénu přístup, děti od 1 – 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumičkou nebo ve speciálních plenkách  
 • dětem mladším 10 let je přístup na bazén dovolen jen v doprovodu dospělé osoby
 • při naplnění kapacity bazénů se vstup přes turnikety automaticky uzavře až do uvolnění dalších míst odchodem stávajících návštěvníků
 • do bazénů je zakázán vstup osobám postiženým horečkou, zánětem očních  spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi  provázenými výtokem.
 • do bazénů je zakázán vstup  osobám nacházejících se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován

Povinnosti návštěvníků

 • před vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni se osprchovat a dodržovat osobní hygienu
 • před vstupem do šaten je návštěvník povinen se vyzout ve vyznačené zóně
 • zachovávat čistotu všech míst areálu plovárny a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních
 • peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat v bezpečnostní skříňce, za jejich ztrátu provozovatel nenese odpovědnost
 • předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo na pokladně
 • návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo majetku  ostatních osob
 • připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců plovárny, mohou návštěvníci uplatňovat v pokladně nebo u vedoucího plovárny
 • prodej jednorázových vstupenek končí 1 hodinu a 15 minut před uzavřením plovárny a bazénovou halu je povinen  návštěvník opustit 15 minut před ukončením provozní doby a celý areál nejpozději s uzavřením plovárny
 •  

V areálu plovárny je zakázáno

 • chovat se způsobem ohrožující bezpečnost a pořádek
 • rušit klid ostatních návštěvníků
 • vzájemně se potápět, srážet a házet do vody, běhat po ochozech a skákat z nich, běhat po bazénové hale, skákat přemety
 • volat o pomoc bez příčiny
 • znečisťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 • kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách než k tomu určených
 • do bazénů j zakázán vstup osobám podnapilým nebo pod vlivem návykových látek
 • do bazénů je zakázán vstup se zvířaty, rovněž tak do celého areálu
 • vstupovat do bazénu se žvýkačkou
 • vnášet do bazénové haly skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 • vnášet do bazénů nafukovací předměty, ploutve, míče
 • povoleny jsou pouze nafukovací rukávy a kruhy, vesta a plavecké brýle ( nikoliv potápěčské )
 • používat masážní žínky a kartáče v parní komoře
 •  

Atrakce

Atrakce se  obsluhují a pouštějí ze stanoviště plavčíka v závislosti na provozním řádu technologie a  jejich spuštění nelze vymáhat. V atrakcích je nutno dbát zvýšené opatrnosti a chovat se  způsobem  neohrožující bezpečnost a pořádek.

 • tobogán – jízda na tobogánu, dojezdový bazén – se řídí provozním řádem umístěným přímo u atrakce, děti mladší 10 let mají na tobogán přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. Návštěvník je povinen zachovávat potřebné rozestupy dle světelné signalizace a dbát zvýšené opatrnosti
 • dětský bazén – určen zejména pro plavání dětí v doprovodu rodičů
 • relaxační bazén – disponuje divokou řekou, vodní číší, dnovou masáží, stěnovou masáží, vodním chrličem, vzduchovou masážní lavicí a masážními lehátky
 • plavecký bazén – délka 25 m, 4 dráhy
 • whirlpool – kapacita pro šest osob

Vyloučení z návštěvníka z bazénové haly plovárny

Z areálu bazénů bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který i přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem.

Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zákrok městskou policii a Policii ČR.